Công của dòng điện có đơn vị là

A.

J/s.

B.

kWh.

C.

W.

D.

kVA.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Công dòng điện img1 .

Chọn đáp án B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.