Công của lực điện trường dịch chuyển quãng đường 1 m một điện tích 10 μC vuông góc với các đường sức điện trong một điện trường đều cường độ 106 V/m là

A.

1 J.        

B.

1000 J.

C.

1 mJ.

D.

0 J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Vì khi đó lực điện trường cuông góc với quỹ đạo nên không sinh công .

Chọn đáp án D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.