Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000 (V) là A = 1 (J). Độ lớn của điện tích đó là:

A.

A : q = 2.10-4 (C).

B.

B : q = 2.10-4 (μC).

C.

C : q = 5.10-4 (C).

D.

D : q = 5.10-4 (μC).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Áp dụng công thức A = qU với U = 2000 (V) là A = 1 (J). Độ lớn của điện tích đó là q = 5.10-4 (C).

 

CHỌN C 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.