Công cuộc đổi mới ở nước ta được khẳng định từ

A. sau Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khoá VI tháng4-1998
B. sau chỉ thị 100CT-TW ngày l3-1-1981
C. sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm l986.
D. sau khi đất nước thống nhất 30-4-1975
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Công cuộc Đổi mới ở nước ta được khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986 (sgk Địa lí 12 trang 7)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề ôn luyện THPT Quốc gia môn Địa lý - cungthi.vn - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...