Công nghiệp phân bố rời rạc ở Tây Nguyên do:

A.

Vùng này thưa dân.

B.

Trình độ phát triển kinh tế thấp.

C.

Địa hình khó khăn, hạn chế GTVT.

D.

Tất cả các ý trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả các ý trên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.