Công suất điện của một đoạn mạch bất kì cho biết

A.

năng lượng của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

B.

mức độ mạnh, yếu của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

C.

điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.

D.

các loại tác dụng mà dòng điện gây ra ở đoạn mạch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.