Công suất truyền đi của một trạm phát điện là 200 kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau một ngày đêm lệch nhau thêm 480 kWh. Hiệu suất tải điện là:

A.

70%.

B.

80%.

C.

90%.

D.

95%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

90%.

Độ lệch của số chỉ của công tơ điện giữa nơi thu và trạm phát là công hao phí khi truyền tải: A = 480 kWh Phao phí: Δ = = 20000 W.

Vậy hiệu suất truyền tải điện là: H = 100% = 90%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...