Công thoát của kim loại A là 3,86 eV; của kim loại B là 4,34 eV. chiếu một bức xạ có tần số $f=1,{{5.10}^{15}}\,\,H\text{z}$ vào quả cầu kim loại làm bằng hợp kim AB đặt cô lập thì quả cầu tích điện đến điện thế cực đại là ${{V}_{\max }}$. Để quả cầu tích điện đến điện thế cực đại là $1,25{{V}_{\max }}$ thì bước sóng của bức xạ điện từ chiếu vào quả cầu có độ lớn xấp xỉ bằng

A. $0,283\,\,\mu m.$
B. $0,176\,\,\mu m.$
C. $0,128\,\,\mu m.$
D. $0,183\,\,\mu m.$
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.