Công thức đơn giản nhất của hidrocacbon X là C2H3. Biết X mạch hở và trong phân tử chỉ có 2 liên kết pi. Vậy công thức phân tử của X là:                         

A.

C2H3.

B.

C4H6.  

C.

C8H12.

D.

C12H18.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Có 2 pi và mạch hở sẻ là Ankin hoặc Ankadien -> C4H6 là phù hợp.  

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...