Công thức đúng với cấp số cộng có số hạng đầu u1 , công sai d là

A.

un=un+d.

B.

un=u1-(n-1)d.

C.

un=u1+(n+1)d.

D.

un=u1+(n-1)d.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lý thuyết cấp số cộng: un=u1+(n-1)d.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.