Công thức nào sau đây là công thức tính lực đẩy Acsimet?

A.

FA = d / V

B.

FA = d .V

C.

FA = d - V

D.

FA = d + V

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Vật lý lớp 8 - Cơ học - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.