Công thức tính số hoán vị img1 là:  

A.

A. img1                                                             

B.

B. img1 

C.

C. img1                                                             

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D.  

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...