Công ty TNHH X đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị Y sau khi chị sinh con. Chị Y đã gửi đơn khiếu nại và giám đốc đã tiếp nhận đơn và giải quyết theo luật định. Chị Y và giám đốc đã thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A.

Sử dụng pháp luật và thi hành pháp luật.

B.

Thi hành pháp luật và áp dụng pháp luật.

C.

Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.

D.

Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Chị Y đã gửi đơn khiếu nại: Sử dụng pháp luật Giám đốc đã tiếp nhận đơn và giải quyết theo luật định: Áp dụng pháp luật.

Vì vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.