Công ty xe khách Thiên Ân dự định tăng giá vé trên mỗi hành khách. Hiện tại giá vé là img1 VNĐ một khách và có img2 khách trong một tháng. Nhưng nếu tăng giá vé thêm img3 VNĐ một hành khách thì số khách sẽ giảm đi img4 người mỗi tháng. Hỏi công ty sẽ tăng giá vé là bao nhiêu đối với một khách để có lợi nhuận lớn nhất?  

A.

img1 VNĐ.

B.

img1 VNĐ.

C.

img1 VNĐ.

D.

img1 VNĐ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1 (nghìn VNĐ) là số tiền công ty sẽ tăng thêm đối với một khách. Khi đó số khách sẽ giảm đi là img2 khách nên còn img3 khách. Khi đó, img4 img5. Khi đó số tiền thu được sau khi tăng giá vé là img6. Ta có img7 (nghìn VNĐ). Vậy số tiền thu được tăng thêm lớn nhất là img8 nghìn VNĐ khi img9 img10 nghìn VNĐ.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.