Công ước năm 1966 về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội là:

A.

điều ước quốc tế về quyền con người

B.

điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia

C.

điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

D.

điều ước phạm vi toàn thế giới

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

điều ước quốc tế về quyền con người

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.