Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số img1 để hàm số img2 đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

A.

4.

B.

2.

C.

1.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  TXĐ: img1 Ta có img2 Hàm số đồng biết trên từng khoảng xác định  img3img4img5img6  img7img8  Mà img9 nguyên nên img10.

Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...