Cuộc Cách mạng tư sản nổ ra đầu tiên trên thế giới là:

A.

Cách mạng tư sản Anh.

B.

Cách mạng tư sản Pháp.

C.

Cách mạng tư sản Đức.

D.

Cách mạng tư sản Hà Lan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cách mạng tư sản Hà Lan.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.