Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) là sản phẩm của

A. sự đứng đầu trực tiếp Xô - Mĩ.
B. chiến tranh lạnh.
C. mẫu thuẫn giữa hai miền Triều Tiên.
D. sự đứng đầu gián tiếp Xô - Mĩ.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.