Cuộc hành quân mang tên Ánh sáng sao nhằm thí điểm cho Chiến tranh cục bộ của Mĩ diễn ra ở đâu?

A.

Núi Thành (Quảng Nam)

B.

Chu Lai (Quảng Nam)

C.

Vạn Tường (Quảng Ngãi)

D.

Ấp Bắc (Mĩ Tho)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vạn Tường (Quảng Ngãi)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.