Cuộc nội chiến giữa quốc hội Anh và nhà vua diễn ra vào thời gian nào?

A.

Từ năm 1640 đến 1648 

B.

Từ năm 1642 đến 1649

C.

Từ năm 1642 đến 1648 

D.

Từ năm 1640 đến 1658

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Từ năm 1642 đến 1648 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...