Cuộc nội chiến QDĐ- ĐCS Trung Quốc bắt đầu khi nào?

A.

Trong chiến tranh thế giới II.

B.

Trước chiến tranh thế giới II.

C.

Sau chiến tranh thế giới II.

D.

Trước và trong chiến tranh thế giới II.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.