Cừu Đôly là động vật có vú đầu tiên được tạo ra bởi Winmut và các cộng sự bằng kĩ thuật:

A.

chuyển gen

B.

cấy truyền phôi

C.

nhân bản vô tính

D.

gây đột biến nhân tạo

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cừu Đôly là động vật có vú đầu tiên được tạo ra bởi Winmut và các cộng sự bằng kĩ thuật: nhân bản vô tính.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.