Đặc điểm chung của trùng roi, amip, vi khuẩn là

A.

đều thuộc giới động vật.

B.

đều là các cơ thể đa bào.

C.

đều thuộc giới thực vật.

D.

đều có cấu tạo đơn bào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đều có cấu tạo đơn bào.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...