Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật là:    

A.

Biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động có mục đích

B.

Biết biểu lộ tình cảm vui,buồn, giận dữ 

C.

Dáng đi thẳng

D.

Bộ não phát triễn hoàn thiện

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật là biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động có mục đích.

Vạy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...