Đặc điểm của kinh tế Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973 là?

A.

Kinh tế phát triển nhanh.

B.

Kinh tế phát triển chậm chạp.

C.

Kinh tế phát triển tàn phá nặng nề.

D.

Kinh tế phát triển xen lẫn với những giai đoạn suy thoái ngắn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trong giai đoạn 1945 – 1973, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ: - Sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm hơn 1 nửa sản lượng công nghiệp thế giới (năm 1848 là hơn 56%). - Sản lượng nông nghiệp Mĩ bằng hai lần sản lượng nông nghiệp của 5 nước: Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại (1949). - Nắm trong tay 50% số tàu bè đi lại trên mặt biển, ¾ trữ lượng vàng của thế giới. Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất thế giới. Đến năm 1973, do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới, kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng và suy thoái kéo dài tới năm 1982. Chọn đáp án: A 

Sai lầm và chú ý: phân biệt đặc điểm của nền kinh tế Mĩ, đó là nền kinh tế gắn liền với các đợt suy thoái ngắn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...