Đặc điểm của nông nghiệp Trung Quốc là

A.

ngành trồng trọt chiếm ưu thế so với chăn nuôi.

B.

sản lượng lương thực bình quân cao do lương thực là ngành sản xuất chính.

C.

năng suất lao động và năng suất cây trồng rất cao.

D.

là nước dẫn đầu thế giới về các nông sản xuất khẩu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ngành trồng trọt chiếm ưu thế so với chăn nuôi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.