Đặc điểm của phong trào công nhân Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925 là

A.

phong trào thể hiện ý thức chính trị.

B.

phong trào kết hợp đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị, mang tính tự giác.

C.

phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị.

D.

phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế, mang tính tự phát.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...