Đặc điểm di truyền của bệnh mù màu đỏ và xanh lục:         

A.

Tỉ lệ mắc bệnh nam và nữ như nhau

B.

Mẹ bình thường có thể sinh con trai bị bệnh

C.

Khi cả bố và mẹ bình thường chắc chắn sinh con trai bình thường

D.

Bố bị bệnh chắc chắn con trai bị bệnh

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mẹ bình thường: img1  => Con trai img2: bị bệnh.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.