Đặc điểm địa hình nào nổi bật nhất của thiên nhiên Việt Nam?

A.

Hệ thống núi chạy dọc bờ Biển Đông

B.

Đồi núi chiếm 3/4 diện tích đất đai

C.

Đồng bằng chỉ còn là những châu thổ nhỏ, dải đất trũng xen cồn cát ven biển.

D.

Hệ thống núi kéo dài 1400 km từ biên giới Việt Trung đến Đông Nam Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Đồi núi chiếm 3/4 diện tích đất đai

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...