Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp đã làm cho:

A.

Địa hình nước ta có sự phân bậc rõ rệt.

B.

Thiên nhiên có sự phân hóa sâu sắc.

C.

Địa hình nước ta ít hiểm trở.

D.

Tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên được bảo toàn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đới khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với đặc trưng là nền nhiệt độ trung bình trên 20°C, hình thành ở độ cao trung bình dưới 600 – 700m ở miền Bắc và 900 – 1000m ở miền Nam. Địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi thấp đã làm cho tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên được bảo toàn.  

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...