Đặc điểm địa hình nổi bật nhất của đồng bằng Sông Hồng là:

A.

Bề mặt khá bằng phẳng và bị chia cắt bởi mạng lưới sông ngòi chằng chịt.

B.

Được con người khai phá từ lâu đời và làm biến đổi mạnh.

C.

Bề mặt địa hình bị chia cắt thành nhiều ô do hệ thống đê ngăn lũ.

D.

Cao ở rìa phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.