Đặc điểm nào không đúng với khí hậu phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

A.

Biên độ nhiệt năm cao.

B.

Nóng đều quanh năm.

C.

Có hai mùa mưa và khô rõ rệt.

D.

Tính chất cận xích đạo gió mùa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Khí hậu phần lãnh thổ phía Nam có đặc trưng khí hậu cận xích đạo gió mùa, nóng quanh năm, biên độ nhiệt năm thấp, có 2 mùa mưa – khô rõ rệt => Biên độ nhiệt năm cao không phải đặc điểm của lãnh thổ phía Nam.

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...