Đặc điểm nào không giúp rễ cây tăng được tổng diện tích bề mặt hấp thụ nước và khoáng?

A.

Rễ cây phân nhánh mạnh

B.

Các tế bào lông hút có nhiều ti thể.

C.

Có số lượng lớn tế bào lông hút.

D.

Rễ cây có khả năng đâm sâu, lan rộng.         

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Các tế bào lông hút có nhiều ti thể KHÔNG phải đặc điểm giúp rễ cây tăng được tổng diện tích bề mặt hấp thụ nước và khoáng, có nhiều ty thể sẽ cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển chủ động  

Vậy đáp án là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.