Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình vùng núi Tây Bắc?

A.

Có ba dải địa hình cùng hướng đông bắc - tây nam.

B.

Có các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi.

C.

Nằm giữa sông Hồng và sông Cả.

D.

Có địa hình cao nhất nước ta.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Địa hình vùng Tây Bắc Có ba dải địa hình cùng hướng Tây bắc - Đông  nam nên đặc điểm  địa hình vùng núi Tây Bắc “Có ba dải địa hình cùng hướng đông bắc - tây nam” là không đúng.     

Vậy đáp án là A    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...