Đặc điểm nào sau đây không phải của đồng bằng ven biển miền Trung:         

A.

Được hình thành do các sông bồi đắp.

B.

Chỉ có một số đồng bằng được mở rộng ở cửa sông.

C.

Bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.

D.

Hẹp ngang.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...