Đặc điểm nhiệt độ trung bình năm trên lãnh thổ nước ta là:

A.

Giảm dần từ Bắc vào Nam.

B.

Tăng dần từ Bắc vào Nam.

C.

Giảm dần theo độ cao.

D.

Thay đổi theo mùa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam vì càng về phía Nam góc nhập xạ càng lớn nên lượng nhiệt nhận được càng lớn, nhiệt độ tăng dần.=>Đặc điểm nhiệt độ trung bình năm trên lãnh thổ nước ta là: Tăng dần từ Bắc vào Nam.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.