Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới là gì?         

A.

Hợp tác không bị cạnh tranh của Nhật, Tây Âu.

B.

Kinh tế phát triển, thường xuyên xảy ra những cuộc suy thoái kinh tế

C.

Vị trí kinh tế ngày càng giảm sút trên toàn thế giới

D.

Sự chênh lệch giàu, nghèo giữa các tầng lớp xã hội Mĩ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...