Đặc điểm phân bố dân cư Hoa Kì là

A.

2/3 dân số tập trung ở các bang nằm ven biển.

B.

các bang nằm ven Đại Tây Dương tập trung đông dân nhất.

C.

miền tây là nơi có mật độ trung bình thấp nhất.

D.

tất cả các đặc điểm trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2/3 dân số tập trung ở các bang nằm ven biển.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...