Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt ngành nông nghiệp với các ngành khác là

A.

ứng dụng mạnh khoa học và công nghệ.

B.

đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu.

C.

sản xuất có tính mùa vụ.

D.

sản xuất phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Đặc điểm không thể thay thế trong nông nghiệp

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.