Đặc điểm riêng của chủ nghĩa đế quốc Nhật là

A.

đế quốc cho vay lãi.

B.

đế quốc phong kiến quân phiệt.

C.

đế quốc thực dân.

D.

đế quốc quân phiệt hiếu chiến

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 11 trang 7, suy luận Cách giải:  Dù tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng Nhật Bản vẫn duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến. Tần lớp quý tộc vẫn có ưu thế về chính trị rất lớn. Họ chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự. Tình hình đó làm cho đế quốc Nhật có đặc điểm riêng là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.