Đặc trưng khí hậu từ Bạch Mã trở vào là:

A.

Có hai mùa: một mùa nóng và một mùa lạnh.

B.

Nhiệt độ trung bình năm trên 25°C và không có tháng nào dưới 20°C.

C.

Có hai mùa: mùa mưa ít và mùa mưa nhiều.

D.

Không có mùa đông rõ rệt, chỉ có hai thời kỳ chuyển tiếp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...