Đặc trưng nổi bật trong quan hệ giữa Việt Nam và tổ chức ASEAN từ cuối thập kỷ 70 đến giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX là gì?

A.

Đối đầu căng thẳng.

B.

Đối thoại hòa dịu.

C.

Hợp tác hữu nghị.

D.

Vừa hợp tác vừa đấu tranh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cách giải: Từ cuối những năm 70 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX, quan hệ giữa Việt Nam và các nuios ASEAN là đối đầu căng thẳng do vấn đề Campuchia. Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...