Dải bảy màu thu được trong thí nghiệm thứ nhất của Niu - tơn được giải thích là do:

A.

Thủy tinh đã nhuộm màu cho ánh sáng. 

B.

Lăng kính đã tách riêng bảy chùm sáng thành bảy màu có sẵn trong chùm ánh sáng Mặt Trời.

C.

Lăng kính làm lệch chùm sáng về phía đáy nên đã làm thay đổi màu sắc của nó.

D.

Các hạt ánh sáng bị nhiễu loạn khi truyền qua thủy tinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dải bảy màu thu được trong thí nghiệm thứ nhất của Niu – tơn được giải thích là do lăng kính đã tách riêng bảy chùm sáng bảy màu có sẵn trong chùm ánh sáng Mặt Trời.

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.