Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản xác định mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân là

A.

giành chính quyền, bảo vệ hòa bình.

B.

chống chiến tranh

C.

giành dân chủ, bảo vệ hòa bình

D.

chống phát xít

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

giành dân chủ, bảo vệ hòa bình

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.