Đại hội VI (12-/1986) đã

A.

mở đầu công cuộc đổi mới

B.

hoàn thành đổi mới

C.

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

D.

tiếp tục đổi mới

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

mở đầu công cuộc đổi mới

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.