Đại từ xưng hô là :

A.

từ được người nói dùng để chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp.

B.

từ được người nghe dùng để chỉ mình trong quá trình giao tiếp.

C.

từ được người nói chỉ người mà mình sẽ giao tiếp.

D.

từ được người nghe và người nói dùng để chỉ mình trong giao tiếp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 5 - Giữ lấy màu xanh - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.