Dạng đột biến nào sau đây gây hậu quả nghiêm trọng nhất về mặt di truyền?  

A.

Thêm một cặp nucleotit trước mã mở đầu.

B.

Thêm một cặp nucleotit ở mã kết thúc.

C.

Mất một căp nucleotit ở mã kết thúc.

D.

Mất một căp nucleotit sau mã mở đầu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dạng đột biến nghiêm trọng nhất là mất một cặp nucleotit sau mã mở đầu. Điều này nghiêm trọng  vì đột biến là mất một cặp nucleotit ở mã mở đầu sẽ làm dịch khung các bộ ba mã hóa trên mARN kể từ vi trí được thêm vào => thay đổi thành  của các aa trong chuỗi polipeptiti => sản phẩm sai lệch so với ban đầu, gây hại cho sinh vật.

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.