Đằng sau tiếng cười, truyện Lợn cưới, áo mới nhằm phê phán điều gì?

A.

Những người giàu có nói chung.

B.

Những thói hư tật xấu của nhân dân.

C.

Những người có tính khoe khoang, phô bày, trưng diện.

D.

Những người nghèo mà lại muốn tỏ ra mình giàu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.