Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới khi nào?

A.

Tháng 6 - 1950

B.

Tháng 5 - 1950.

C.

Tháng 8 - 1950

D.

Tháng 9 - 1950

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tháng 6 - 1950

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...