Dao động của các hệ sau, dao động nào có thể coi là dao động điều hòa?

A.

Con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ trong chân không tại một nơi ở bên trên bề mặt trái đất.

B.

Chiếc đu dao động với biên độ nhỏ không có ngoại lực kích thích tuần hoàn.

C.

Con lắc vật lí dao động tự do không có lực cản.

D.

Con lắc lò xo dao động không ma sát sau khi được kích thích bằng lực kéo giãn lò xo có độ lớn lớn hơn giới hạn đàn hồi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ trong chân không tại một nơi ở bên trên bề mặt trái đất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.